jan 152015
 

In opdracht van Stadsbeheer heeft Stadsontwikkeling bij het Noordplein / de Noordsingel een grote riooloverstortput met bijbehorende aansluitingen gebouwd. Nieuw: een speciaal systeem om het grondwater in de gaten te houden.

De bouw moest in druk stedelijk gebied gebeuren, met minimale overlast voor de omgeving. De put vormt een onderdeel van een oud collecteurriool, gebouwd in 1890. Het oude gemetselde gewelf uit 1890 is deels verwijderd om de nieuwe put aan te kunnen sluiten. Op onderstaande foto zie je een van Rotterdams oudste riolen in al zijn pracht.
riool aanleg Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Metselwerk collecteurriool

In de directe omgeving van het werk staan panden met houten paalfunderingen die gevoelig zijn voor zettingen van de ondergrond. Bovendien weten we dat de houten fundering van een aantal panden aan de Noordsingel ernstig is aangetast door langdurig droogstaan van paalkoppen. Vanwege de diepte van de nieuwe rioolput moest het grondwaterpeil in de bouwput ver naar beneden.

Welk meetsysteem
Om schade te voorkomen kwam er in overleg met de geotechnisch adviseur en de geohydroloog een analyse voor de bouwputten. Voorwaarde was dat de verlaging van het freatisch vlak in de omgeving minimaal zou zijn. Daarnaast is bekeken welk meetsysteem de beste informatie geeft over het verloop van de grondwaterstand.

Server
Gekozen is voor de ElliTrack-D2 die de grondwaterstand meet in de peilbuizen met een logger om de data op te slaan en on-line beschikbaar te maken. De VLG heeft ervaring met deze apparatuur en heeft deze aangeschaft en aangebracht. De grondwaterpeilsensoren zitten in verschillende peilbuizen rondom het werk. De meetgegevens gaan via de logger naar een server bij de VLG. De opgeslagen gegevens kunnen we online en grafisch bekijken. Zo kunnen de directie en de adviseurs inloggen in het project en real time de grondwaterstand volgen. Het grote voordeel van dit systeem is dat je snel kunt reageren op veranderingen in de grondwaterstand en gericht opdracht kunt geven aan de aannemer voor beheersmaatregelen.

neerslag Rotterdam waterstanden Rotterdam

 

 

 

 

 

Hierboven zie je de neerslag en de grondwaterstand in een aantal peilbuizen. De blauwe lijn (pb 102b) is het grondwaterpeil bij de bouwput: op 14 juli is het pompniveau zo ingesteld op het juiste grondwaterpeil; 21 – 28 augustus is de pomp tijdelijk uit en aan geweest; 15 – 20 september vond rioolvernieuwing plaats, waardoor het peil naar beneden moest. De rode lijn (pb105) stond bij een collecteurriool waarvoor dieper werd bemalen dan voorzien: 2 september – 27 oktober was daar het grondwaterpeil lager dan de onderkant van de peilbuis. De invloed van de neerslag op het grondwaterpeil is te zien in alle peilbuizen.

Alarmwaardes
Om zo nauwkeurig mogelijk te werken deden we bij dit project één meting per uur. Ook hebben we alarmwaardes ingesteld zodat er bij over- of onderschrijding automatisch bericht gaat naar de directievoerder voor directe actie. Dit voorkomt het optreden van te hoge of te lage waterstanden. Met het systeem kun je relatief eenvoudig trends zien. Dit veelzijdige systeem blijkt meerwaarde te hebben bij langer lopende grote projecten, maar is ook goed bruikbaar bij projecten van beperkte omvang.

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.