jan 162015
 

P1 smart meter readerDe P1 poort reader is een apparaatje waarmee op eenvoudige wijze de informatie uit een P1 poort van een slimme meter naar een portal kan worden gestuurd.

Een P1 poort is een aansluiting op een slimme meter. Een slimme meter is een kWh meter waarop ook andere meters kunnen worden aangesloten zoals de gasmeter, watermeter, warmtemeter (stadsverwarming), e.d. Een slimme meter stuurt alle meterstanden één keer per dag op naar de netbeheerder. De netbeheerder kan de gegevens verder aan geïnteresseerde en bevoegde partijen doorgeven. De P1 poort is een aansluiting die speciaal op de slimme meter is gemaakt om iedereen in staat te stellen de gegevens uit de meter ook lokaal en onmiddellijk beschikbaar te hebben. De P1 poort stuurt ca. 1 keer per 10 seconden een grote hoeveelheid informatie uit. Deze informatie bevat o.a. het kWh verbruik, teruglevering aan het net en het gasverbruik (mits de gasmeter is aangesloten). De P1 poort reader ontvangt de informatie uit de slimme meter en decodeert deze informatie. > lees meer

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.