okt 312016
 

 

ElliTrack grondwaterstand loggers

De populaire ElliTrack grondwaterstand loggers zijn nu ook beschikbaar met LoRa communicatie.

Sinds enige tijd zijn er verschillende partijen die een alternatief data communicatie netwerk bieden voor de gebruikelijke GSM netwerken: LoRa. LoRa is voornamelijk ontwikkeld voor het Internet Of Things (IoT), waarbij (kleine batterijgevoede) sensoren heel energiezuinig kleine hoeveelheden data kunnen versturen. Dit is uiteraard ook voor het doorsturen van waterstanden een mooie techniek. LoRa staat in de kinderschoenen, maar alles wijst erop dat de techniek een grote vlucht zal nemen.

Anticiperend hierop heeft Leiderdorp Instruments, als meest innovatieve fabrikant van telemetrische meetapparatuur, LoRa communicatie in de ElliTrack reeks loggers ingebouwd.

Een reeks veldproeven heeft uitgewezen dat er voor- en nadelen zijn. We hebben voor u zeer waardevolle informatie beschikbaar over de mogelijkheden en problemen. Deze zullen we uiteraard graag met u delen als u zich wilt oriënteren op de techniek en de toepassing. Wij zijn er klaar voor samen met u de toekomst van LoRa mee te maken!

Meer informatie: http://grondwaterstand.leiderdorpinstruments.nl

feb 142016
 

We hebben ruim 12 jaAXILOG logger en sensor los 450x450ar ervaring in het ontwerp en de toepassing van trillingsmeters en de modernste technieken verwerkt in een nieuwe trillingsmeter.

Ongekend gebruiksvriendelijk en efficiënt:

  • meet real-time op afstand  (‘bemand op afstand’)
  • beheer al uw systemen overzichtelijk achter uw bureau
  • verkrijg automatisch uw rapportage uit de geavanceerde software
  • ontvang notificaties van alle belangrijke gebeurtenissen
  • meet conform SBR-A, SBR-B, DIN en BS
  • geen onderhoudscontracten
  • 2-jaarlijkse kalibratie
  • communiceer rechtstreeks met uw eigen systemen – niemand heeft toegang tot uw data

Alle informatie: axilog.leiderdorpinstruments.nl

 

okt 022015
 

In een project van Hanselman Expertise, een gerenommeerde partij voor o.a. (bouw)monitoring, registreerden de daar toegepaste Axilog trillingsmeters feilloos de recente aardbeving in Groningen. Hierbij een voorbeeld van de registratie.

aardbeving

 

jun 242015
 

Enkele bijgebouwen van het Teylers museum in Haarlem, een schitterend historisch gebouw, ondergaan een ingrijpende verbouwing met funderingsherstel. Fides Expertise verzorgt de bouwtechnische monitoring en maakt daarbij op ingenieuze wijze gebruik van de ElliTrack-L elektronische scheurmeters. De scheurmeters meten de beweging van de gevel tijdens de ingrijpende werkzaamheden – zo worden het gebouw en de fraaie collectie, waaronder heel veel zeer oude instrumenten, met de meest moderne instrumenten on-line continu bewaakt.

IMG_8363 IMG_8364

 

 

 

 

 

 

Meetpunt_-Gang_midden-(15032002)

mrt 202015
 

De Aqua Nederland beAqua Nederlandurs trok veel bezoekers met interesse voor de ElliTrack grondwater loggers en de nieuwe geleidbaarheid-logger.

De ElliTrack loggers hebben een ongekende prijs/kwaliteit verhouding en zijn handig in het gebruik. Door de luchtdrukgecompenseerde meting is geen luchtdrukcorrectie achteraf nodig. De loggers zijn zeer compact gebouwd en hebben een display waarop bij installatie en onderhoud nuttige informatie kan worden afgelezen, zodat fouten worden voorkomen.

De introductieaanbieding op de beurs vond veel gehoor en er kwam een ruim boven verwachting aantal afspraken tot stand voor een nadere kennismaking en proefplaatsing van systemen.

Meer informatie vindt u hier.

jan 162015
 

P1 smart meter readerDe P1 poort reader is een apparaatje waarmee op eenvoudige wijze de informatie uit een P1 poort van een slimme meter naar een portal kan worden gestuurd.

Een P1 poort is een aansluiting op een slimme meter. Een slimme meter is een kWh meter waarop ook andere meters kunnen worden aangesloten zoals de gasmeter, watermeter, warmtemeter (stadsverwarming), e.d. Een slimme meter stuurt alle meterstanden één keer per dag op naar de netbeheerder. De netbeheerder kan de gegevens verder aan geïnteresseerde en bevoegde partijen doorgeven. De P1 poort is een aansluiting die speciaal op de slimme meter is gemaakt om iedereen in staat te stellen de gegevens uit de meter ook lokaal en onmiddellijk beschikbaar te hebben. De P1 poort stuurt ca. 1 keer per 10 seconden een grote hoeveelheid informatie uit. Deze informatie bevat o.a. het kWh verbruik, teruglevering aan het net en het gasverbruik (mits de gasmeter is aangesloten). De P1 poort reader ontvangt de informatie uit de slimme meter en decodeert deze informatie. > lees meer

jan 152015
 

In opdracht van Stadsbeheer heeft Stadsontwikkeling bij het Noordplein / de Noordsingel een grote riooloverstortput met bijbehorende aansluitingen gebouwd. Nieuw: een speciaal systeem om het grondwater in de gaten te houden.

De bouw moest in druk stedelijk gebied gebeuren, met minimale overlast voor de omgeving. De put vormt een onderdeel van een oud collecteurriool, gebouwd in 1890. Het oude gemetselde gewelf uit 1890 is deels verwijderd om de nieuwe put aan te kunnen sluiten. Op onderstaande foto zie je een van Rotterdams oudste riolen in al zijn pracht.
riool aanleg Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Metselwerk collecteurriool

In de directe omgeving van het werk staan panden met houten paalfunderingen die gevoelig zijn voor zettingen van de ondergrond. Bovendien weten we dat de houten fundering van een aantal panden aan de Noordsingel ernstig is aangetast door langdurig droogstaan van paalkoppen. Vanwege de diepte van de nieuwe rioolput moest het grondwaterpeil in de bouwput ver naar beneden.

Welk meetsysteem
Om schade te voorkomen kwam er in overleg met de geotechnisch adviseur en de geohydroloog een analyse voor de bouwputten. Voorwaarde was dat de verlaging van het freatisch vlak in de omgeving minimaal zou zijn. Daarnaast is bekeken welk meetsysteem de beste informatie geeft over het verloop van de grondwaterstand.

Server
Gekozen is voor de ElliTrack-D2 die de grondwaterstand meet in de peilbuizen met een logger om de data op te slaan en on-line beschikbaar te maken. De VLG heeft ervaring met deze apparatuur en heeft deze aangeschaft en aangebracht. De grondwaterpeilsensoren zitten in verschillende peilbuizen rondom het werk. De meetgegevens gaan via de logger naar een server bij de VLG. De opgeslagen gegevens kunnen we online en grafisch bekijken. Zo kunnen de directie en de adviseurs inloggen in het project en real time de grondwaterstand volgen. Het grote voordeel van dit systeem is dat je snel kunt reageren op veranderingen in de grondwaterstand en gericht opdracht kunt geven aan de aannemer voor beheersmaatregelen.

neerslag Rotterdam waterstanden Rotterdam

 

 

 

 

 

Hierboven zie je de neerslag en de grondwaterstand in een aantal peilbuizen. De blauwe lijn (pb 102b) is het grondwaterpeil bij de bouwput: op 14 juli is het pompniveau zo ingesteld op het juiste grondwaterpeil; 21 – 28 augustus is de pomp tijdelijk uit en aan geweest; 15 – 20 september vond rioolvernieuwing plaats, waardoor het peil naar beneden moest. De rode lijn (pb105) stond bij een collecteurriool waarvoor dieper werd bemalen dan voorzien: 2 september – 27 oktober was daar het grondwaterpeil lager dan de onderkant van de peilbuis. De invloed van de neerslag op het grondwaterpeil is te zien in alle peilbuizen.

Alarmwaardes
Om zo nauwkeurig mogelijk te werken deden we bij dit project één meting per uur. Ook hebben we alarmwaardes ingesteld zodat er bij over- of onderschrijding automatisch bericht gaat naar de directievoerder voor directe actie. Dit voorkomt het optreden van te hoge of te lage waterstanden. Met het systeem kun je relatief eenvoudig trends zien. Dit veelzijdige systeem blijkt meerwaarde te hebben bij langer lopende grote projecten, maar is ook goed bruikbaar bij projecten van beperkte omvang.

aug 222014
 

sim

Speciaal voor toepassing in onze mobiele ElliTrack dataloggers bieden wij simmen aan die tegen zeer geringe kosten ‘connectivity’  bieden in het veld.

De simmen verbinden met alle mobiele providers in Europa (en veel landen daarbuiten, waaronder Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen). De datakosten per land verschillen. In Nederland verbinden de simmen met KPN, T-mobile en Vodafone.

Informeer naar de prijzen en mogelijkheden.

aug 202014
 

De ElliTrack-D is een grondwaterstandlogger die on-line data aflevert op het portal ElliTrack.nl. De ElliTrack-D gebruikt een relatieve drukopnemer om de afstand tussen de meetkop en het grondwater oppervlak te bepalen. Omdat het een relatieve meting is, is het niet nodig te compenseren voor de luchtdruk. Een ingebouwd LCD geeft ter plekke inzicht in het functioneren van het instrument. Er is ook een uitvoering in een korte behuizing voor plaatsing in een straatpot:  Ellitrack-D2.