jan 162015
 

P1 smart meter readerDe P1 poort reader is een apparaatje waarmee op eenvoudige wijze de informatie uit een P1 poort van een slimme meter naar een portal kan worden gestuurd.

Een P1 poort is een aansluiting op een slimme meter. Een slimme meter is een kWh meter waarop ook andere meters kunnen worden aangesloten zoals de gasmeter, watermeter, warmtemeter (stadsverwarming), e.d. Een slimme meter stuurt alle meterstanden één keer per dag op naar de netbeheerder. De netbeheerder kan de gegevens verder aan geïnteresseerde en bevoegde partijen doorgeven. De P1 poort is een aansluiting die speciaal op de slimme meter is gemaakt om iedereen in staat te stellen de gegevens uit de meter ook lokaal en onmiddellijk beschikbaar te hebben. De P1 poort stuurt ca. 1 keer per 10 seconden een grote hoeveelheid informatie uit. Deze informatie bevat o.a. het kWh verbruik, teruglevering aan het net en het gasverbruik (mits de gasmeter is aangesloten). De P1 poort reader ontvangt de informatie uit de slimme meter en decodeert deze informatie. > lees meer

jan 152015
 

In opdracht van Stadsbeheer heeft Stadsontwikkeling bij het Noordplein / de Noordsingel een grote riooloverstortput met bijbehorende aansluitingen gebouwd. Nieuw: een speciaal systeem om het grondwater in de gaten te houden.

De bouw moest in druk stedelijk gebied gebeuren, met minimale overlast voor de omgeving. De put vormt een onderdeel van een oud collecteurriool, gebouwd in 1890. Het oude gemetselde gewelf uit 1890 is deels verwijderd om de nieuwe put aan te kunnen sluiten. Op onderstaande foto zie je een van Rotterdams oudste riolen in al zijn pracht.
riool aanleg Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Metselwerk collecteurriool

In de directe omgeving van het werk staan panden met houten paalfunderingen die gevoelig zijn voor zettingen van de ondergrond. Bovendien weten we dat de houten fundering van een aantal panden aan de Noordsingel ernstig is aangetast door langdurig droogstaan van paalkoppen. Vanwege de diepte van de nieuwe rioolput moest het grondwaterpeil in de bouwput ver naar beneden.

Welk meetsysteem
Om schade te voorkomen kwam er in overleg met de geotechnisch adviseur en de geohydroloog een analyse voor de bouwputten. Voorwaarde was dat de verlaging van het freatisch vlak in de omgeving minimaal zou zijn. Daarnaast is bekeken welk meetsysteem de beste informatie geeft over het verloop van de grondwaterstand.

Server
Gekozen is voor de ElliTrack-D2 die de grondwaterstand meet in de peilbuizen met een logger om de data op te slaan en on-line beschikbaar te maken. De VLG heeft ervaring met deze apparatuur en heeft deze aangeschaft en aangebracht. De grondwaterpeilsensoren zitten in verschillende peilbuizen rondom het werk. De meetgegevens gaan via de logger naar een server bij de VLG. De opgeslagen gegevens kunnen we online en grafisch bekijken. Zo kunnen de directie en de adviseurs inloggen in het project en real time de grondwaterstand volgen. Het grote voordeel van dit systeem is dat je snel kunt reageren op veranderingen in de grondwaterstand en gericht opdracht kunt geven aan de aannemer voor beheersmaatregelen.

neerslag Rotterdam waterstanden Rotterdam

 

 

 

 

 

Hierboven zie je de neerslag en de grondwaterstand in een aantal peilbuizen. De blauwe lijn (pb 102b) is het grondwaterpeil bij de bouwput: op 14 juli is het pompniveau zo ingesteld op het juiste grondwaterpeil; 21 – 28 augustus is de pomp tijdelijk uit en aan geweest; 15 – 20 september vond rioolvernieuwing plaats, waardoor het peil naar beneden moest. De rode lijn (pb105) stond bij een collecteurriool waarvoor dieper werd bemalen dan voorzien: 2 september – 27 oktober was daar het grondwaterpeil lager dan de onderkant van de peilbuis. De invloed van de neerslag op het grondwaterpeil is te zien in alle peilbuizen.

Alarmwaardes
Om zo nauwkeurig mogelijk te werken deden we bij dit project één meting per uur. Ook hebben we alarmwaardes ingesteld zodat er bij over- of onderschrijding automatisch bericht gaat naar de directievoerder voor directe actie. Dit voorkomt het optreden van te hoge of te lage waterstanden. Met het systeem kun je relatief eenvoudig trends zien. Dit veelzijdige systeem blijkt meerwaarde te hebben bij langer lopende grote projecten, maar is ook goed bruikbaar bij projecten van beperkte omvang.

aug 222014
 

sim

Speciaal voor toepassing in onze mobiele ElliTrack dataloggers bieden wij simmen aan die tegen zeer geringe kosten ‘connectivity’  bieden in het veld.

De simmen verbinden met alle mobiele providers in Europa (en veel landen daarbuiten, waaronder Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen). De datakosten per land verschillen. In Nederland verbinden de simmen met KPN, T-mobile en Vodafone.

Informeer naar de prijzen en mogelijkheden.

aug 202014
 

De ElliTrack-D is een grondwaterstandlogger die on-line data aflevert op het portal ElliTrack.nl. De ElliTrack-D gebruikt een relatieve drukopnemer om de afstand tussen de meetkop en het grondwater oppervlak te bepalen. Omdat het een relatieve meting is, is het niet nodig te compenseren voor de luchtdruk. Een ingebouwd LCD geeft ter plekke inzicht in het functioneren van het instrument. Er is ook een uitvoering in een korte behuizing voor plaatsing in een straatpot:  Ellitrack-D2.

sep 192013
 

De nieuwe ElliTrack-L meet  met hoge resolutie de breedte van een scheur in metselwerk, of in een constructiedeel van een gebouw of kunstwerk. De gemeten waarden worden opgeslagen en regelmatig naar een web-portal (ElliTrack.nl) gestuurd. Op dit portal kunnen de gemeten gegevens worden bekeken en gedownload.
Bij overschrijding van instelbare alarmgrenzen kan een e-mail of SMS bericht worden verstuurd. De ElliTrack-L is batterijgevoed en werkt met GPRS, dus de meter is volledig onafhankelijk.

apr 182013
 

Leiderdorp Instruments BV toonde op de beurs Solar Solutions haar Info Displays en monitoring oplossingen voor PV systemen.

De beurs werd druk bezocht en er was veel belangstelling voor deze producten. Bestaande relaties werden bestendigd en vele nieuwe contacten werden gelegd.

Gedurende de twee intensieve dagen werd bevestigd dat de zonnestroom wereld een turbulente tijd tegemoet gaat. Wij zijn er klaar voor!

mrt 182013
 

Leiderdorp Instruments heeft voor Gardline een digitale versterker ontworpen, die kan worden ingebouwd in een conus. De digitale versterker heeft rekstrook brug ingangen  voor de tip, de mantel en drie pore-pressure sensoren, en heeft daarnaast ingangen voor twee externe hoekopnemers, drie magnetometer signalen, en beschikt zelf ook nog over een on-board hoekopnemer voor de X en de Y as. Voeding en communicatie lopen over dezelfde 4-aderige kabel.

GDCI-horizontalGDCI-horizontal2

mrt 132013
 

behuizing tymproVoor de firma Tympro heeft Leiderdorp Instruments een nieuwe TYMPRO-meter ontworpen en geproduceerd. Met de TYMPRO-meter kan de specialist de demping van otoplastiek oordopjes meten en afregelen op precies de gewenste waarde, en tevens de pasvorm van de dopjes controleren op lek. De TYMPRO-meter registreert de resultaten en kan die middels een ingebouwd GSM modem verzenden naar de centrale server die bij Tympro staat opgesteld.