AXILOG II Trillingsmeter

AXILOG II Trillingsmeter

De AXILOG II trillingsmeter is bedoeld voor het meten van trillingen ten gevolge van heien, slopen, damwanden trillen, verkeer, zware machines enz. Op grond van de metingen kan een uitspraak gedaan worden over de kans op schade en hinder ten gevolge van de trillingen. De AXILOG II meet conform SBR-A, SBR-B, DIN en BS richtlijnen.

 

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.