OEM producten

 

Wij produceren, onderhouden en repareren door ons ontwikkelde apparatuur voor bedrijven die deze apparatuur onder hun eigen naam verkopen.

Meetprojecten

 

Wij verzorgen uw meetproject vanaf de inkoop en begeleiding bij installatie van de sensoren en meetapparatuur, tot en met het in het gewenste formaat aanleveren van de meetwaarden en het genereren van rapporten voor de uiteindelijke analyse.

Onze ervaring ligt op het gebied van systemen voor het opwekken van duurzame energie of metingen naar de haalbaarheid van energiebesparing.

Product ontwikkeling

 

Samen met u ontwerpen en realiseren wij uw nieuwe product of een deel daarvan.

Producten die wij in opdracht of samenwerking hebben ontwikkeld kunnen wij indien gewenst voor u produceren, afregelen, onderhouden en repareren.