ElliTrack batterij

 

Als de ElliTrack met batterij voeding is uitgerust, dan dient deze steeds door het juiste type vervangen te worden. Vergeet niet om bij bestellen op te geven voor welk model ElliTrack de batterij bedoeld is.

De ElliTrack batterijen zijn Lithium batterijen met een hoge capaciteit. Lithium batterijen dienen met zorg toegepast te worden.

Lithium batterijen zijn veel gebruikte voedingsbronnen voor allerlei apparatuur die lange tijd op een batterij moet kunnen werken. De batterijen zijn bij het juiste gebruik veilig en betrouwbaar en ze hebben zeer gunstige eigenschappen.

Bij onjuist gebruik kan er in de batterij een chemische reactie optreden die ertoe leidt dat de batterij heet wordt en de druk in de batterij oploopt. Om de druk niet tever op te laten lopen heeft de batterij een veiligheidsventiel. Dit ventiel voorkomt dat de batterij ontploft. Bij ernstige vervorming kan de werking van het ventiel verstoord raken en dan kan de batterij ontploffen.

Bij de ontploffing of bij het ontsnappen van gas kunnen ernstige verwondingen ontstaan! Het is dus erg belangrijk goed met de batterijen om te gaan. Houd u altijd aan de volgende regels:

– Sluit de batterijen nooit kort.

– Zorg dat de ommanteling van de batterij nooit kan beschadigen door scherpe voorwerpen.

– Vervorm de batterij nooit.

– Probeer nooit de batterij open te maken.

– Trek nooit aan de aansluitdraden.

– Verhit de batterijen nooit boven 80 °C en stel ze niet bloot aan vuur.

– Probeer nooit de batterijen op te laden.

– Sluit de batterijen nooit parallel aan.

– Pas op met sieraden als u de batterijen hanteert, er kan kortsluiting ontstaan.

– Laat de batterijen niet vallen en stel ze nooit bloot aan ernstige schokken.

– Mocht er gas of vloeistof uit de batterij komen, raak dit dan nooit aan. De chemicalien uit de batterij kunnen irritaties veroorzaken. Als u stoffen uit de batterij op uw huid, in uw mond of in uw ogen krijgt, spoel dan onmiddellijk met veel water en raadpleeg een arts.

– Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.

Zorg ervoor dat iedereen die binnen uw organisatie met de batterijen werkt goed op de hoogte is van deze regels.

Laat uitsluitend gekwalificeerd en goed geïnformeerd personeel met de batterijen werken!

Als u een batterij ervan verdenkt instabiel te zijn of te worden doordat u omstandigheden waarneemt die hierop wijzen, zoals een toegenomen temperatuur van de batterij, vervorming van de batterij of u herkent één van de situaties of omstandigheden zoals hierboven beschreven, ontruim dan onmiddellijk de ruimte rond de batterij en laat de batterij ontgassen en afkoelen.

Voer lege batterijen af als chemisch afval.

 

 Gepubliceerd door om 11:06