ElliTrack-RF-LAN

 

De ElliTrack-RF-LAN heeft een unieke combinatie van technieken die er gezamenlijk voor zorgen dat een energiestroom (230VAC /25A max.) zonder bedrading en zonder gebruik te maken van WiFi gemeten wordt en wordt verstuurd via een vaste LAN aansluiting.

De ElliTrack-RF-LAN bestaat uit een meetunit (kWh meter) en een LAN unit. De kWh meter meet het energieverbruik of de levering, objectief, nauwkeurig en onafhankelijk van andere apparatuur. De kWh meter stuurt de gemeten waarde middels een RF verbinding naar de LAN unit. De LAN unit heeft een RF ontvanger en een geheugen voor een reeks metingen. Op gezette tijden verstuurt de LAN unit de meetwaarden naar een centrale server voor verdere verwerking.

De draadloze verbinding wordt met een aparte radio link tot stand gebracht. Er wordt geen gebruik gemaakt van WiFi. WiFi heeft vaak een beperkt bereik. De toegang tot WiFi netwerken is met wachtwoorden geregeld en ieder systeem dat er gebruik van maakt moet ingesteld worden op de gebruikte wachtwoorden, hetgeen problemen kan opleveren bij de installatie en veranderingen aan het netwerk (andere provider, nieuwe router, etc.). E.e.a. is hieronder schematisch weergegeven.
RF-LAN en P1 reader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de RF-LAN set kan een z.g. P1 poort reader worden toegevoegd.

Een P1 poort is een aansluiting op een slimme meter. Een slimme meter is een kWh meter waarop ook andere meters kunnen worden aangesloten zoals de gasmeter, watermeter, warmtemeter (stadsverwarming), e.d. Een slimme meter stuurt alle meterstanden één keer per dag op naar de netbeheerder. De netbeheerder kan de gegevens verder aan geïnteresseerde en bevoegde partijen doormelden. De P1 poort is een aansluiting die speciaal op de slimme meter is gemaakt om iedereen in staat te stellen de gegevens uit de meter ook lokaal en onmiddellijk beschikbaar te hebben. De P1 poort stuurt met grote regelmaat (ca. 1 keer per 10 seconden) een grote hoeveelheid informatie uit. In deze informatie staat o.a. het kWh verbruik, teruglevering aan het net, het gasverbruik (mits de gasmeter is aangesloten).

De P1 poort reader filtert uit alle informatie die uit de P1 poort komt een deel van de gegevens en deze worden middels een RF verbinding aan de RF-LAN set gestuurd. De informatie die dan uiteindelijk beschikbaar komt is:

  • productie zonnestroom systeem
  • direct verbruik zonnestroom in de woning
  • teruglevering overschot zonnestroom aan het net
  • verbruik uit het net
  • gasverbruik (mits de gasmeter is aangesloten)

 

 Gepubliceerd door om 17:17