Puls verzamelaar

 

Toepassing

De puls verzamelaar wordt gebruikt wanneer er meer dan één systeem is dat energie levert, elk systeem een eigen energie meter heeft, en het informatie paneel de totaal geleverde energie moet weergeven. Bijvoorbeeld als er zowel een PV systeem aanwezig is, als ook een windmolen. De puls verzamelaar kan de pulsen uit de kWh meters bij elkaar optellen, zodat het info paneel de totale hoeveelheid geleverde energie kan weergeven.

De puls verzamelaar heeft 4 ingangen, en geeft op de uitgangen een aantal pulsen dat de som is van het aantal pulsen op de ingangen. Het is van belang dat alle pulsgevers aan de ingang dezelfde pulswaarde hebben (b.v. 1000 p/kWh of 1 puls/liter, enz.) anders heeft de optelling geen betekenis.

Uitgangen

De puls verzamelaar heeft 4 ingangen voor kWh meter pulsen, en 2 onderling gescheiden uitgangen die hetzelfde signaal afgeven. Omdat er twee gescheiden uitgangen zijn, kan er naast een info paneel ook nog een ander apparaat worden voorzien van de gesommerde puls. Bijvoorbeeld een ElliTrack-P, waarmee de geleverde energie via internet kan worden afgelezen.

Voeding

De puls verzamelaar wordt gevoed middels een adapter.

 

Handleiding Puls Verzamelaar
Handleiding Puls Verzamelaar
Pulse Adder 120524.pdf
 Gepubliceerd door om 16:15