Aanwijzing op het paneel

Standaard staat op het paneel:standaard layout info paneel

  1. Het momentaan opgewekte vermogen.
  2. De dagopbrengst.
  3. De totaalopbrengst.
  4. De besparing op CO2 uitstoot.

Momentaan vermogen

Dit is het vermogen dat door het systeem wordt opgewekt. Het varieert voortdurend, afhankelijk van zoninstraling (of windsterkte, of warmteopwekking, uiteraard afhankelijk van wat getoond wordt). Daardoor wordt de aanwijzing op het paneel levendig.

Dagopbrengst

Dit is de hoeveelheid energie die gedurende de dag is geleverd. Dit getal loopt gedurende de dag op (aangenomen dat er opbrengst is door de zon of de wind) en wordt s’nachts teruggezet op nul. Bij een PV systeem gebeurt dat automatisch. Bij een systeem op windenergie is een extra tijdklok nodig om de dagteller terug op nul te zetten.

Totaalopbrengst

Dit is de hoeveelheid energie die het systeem heeft geleverd sinds installatie. Dit getal wordt regelmatig door het paneel opgeslagen, zodat het niet terugvalt naar nul bij stroomuitval. Als bij installatie van het paneel al een beginstand ingesteld moet zijn, dan kan dat bij het bestellen van het paneel worden aangevraagd.

Besparing op CO2

Hierin staat hoeveel CO2 een moderne gasgestookte elektriciteits centrale zou vrijmaken, om dezelfde hoeveelheid energie te leveren die het PV systeem of de windturbine heeft geleverd.

Zonnestralen

Indien gewenst kan ook de zoninstraling  op het paneel worden aangegeven. De gele zonnestralen zullen geactiveerd worden als het opgewekte vermogen groter is dan nul Watt.

 Gepubliceerd door om 17:38