ElliTrack-L Scheurbreedte meter

 
ElliTrack-L – On-line registratie van scheurbreedte.De Ellitrack-L kan met een resolutie van 0.0061 mm de breedte van een scheur in metselwerk of constructiedeel van een gebouw of kunstwerk meten. De metingen kunnen met een instelbaar ritme worden opgeslagen en met een eveneens instelbare regelmaat naar een web-portal (ElliTrack.nl) worden gestuurd. Op dit portal kan een grafiek van de gemeten gegevens worden bekeken en kunnen de gemeten gegevens worden gedownload.Er kunnen alarmgrenzen worden ingesteld en bij overschrijding van de grenzen kan een e-mail of SMS bericht worden verstuurd.Het bereik van de sensor is standaard 25 mm. Er kunnen maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De ElliTrack-L is batterijgevoed. De batterij levensduur hangt af van het ingestelde registratie- en zendinterval. Bij registratie van uurwaarden en dagelijkse transmissie van de metingen bedraagt de batterij levensduur ca. 2 jaar.
Scheurmeter Hiernaast ziet u een voorbeeld van een registratie (totaal ca. 6 maanden). De groene lijn is de temperatuur, de blauwe lijn de is de meting van een sensor die over gescheurd metselwerk is geplaatst en de rode lijn is de meting van een referentiesensor die in de buurt op dezelfde muur is aangebracht. De metingen van de ElliTrack-L komen beschikbaar in grafieken op ElliTrack.nl en de gegevens zijn daar ook te downloaden voor b.v. verdere verwerking met Excel.

 

ElliTrack-L
ElliTrack-L
ElliTrack-L.pdf
 Gepubliceerd door om 15:57