Axilog batterijen

 

De Axilog meter heeft plaats voor drie batterijen. Om te kunnen werken heeft de Axilog aan één batterij genoeg. De meter zal op één batterij ongeveer 30 dagen meten. Uitlezen van de Axilog via de PC kost extra energie, en dat gaat ten koste van de meettijd.

Als er drie batterijen worden geplaatst, dan gebruikt de Axilog steeds de volste batterij. In het meest gunstige geval kan de Axilog met drie volle batterijen 90 dagen onafgebroken meten.

Het is mogelijk de batterijen te wisselen zonder de registratie te onderbreken. In dat geval dient u de batterijen één voor één te vervangen voor een vers exemplaar.

Als de batterijen leeg raken zal de registratie onbetrouwbaar worden. De batterij status ziet u terug in het scherm op de Axilog. Als de batterij status geen 100% meer is, wordt het tijd de batterijen te vervangen.

Gebruik altijd het juiste type batterijen. Het verkeerde type batterijen kan de meting onbetrouwbaar maken, of de Axilog beschadigen.

 Gepubliceerd door om 11:14