Meten tijdens de bouw

Op een bouwplaats leg je veel zaken vast om de veiligheid, omgeving en milieu te beschermen tegen overlast, beschadiging en mogelijke veranderingen. Wij bieden meetmiddelen aan die helpen om het beheer van de bouwplaats optimaal uit te voeren.

Metingen beginnen al bij het gereedmaken van de bouwplaats. Het vastleggen van de beginsituatie, een zogenaamde nulfase, dient als referentiepunt voordat je met de werkzaamheden begint.

Tijdens de uitvoeringsfase zijn er diverse risicovolle werkzaamheden die tot schade of hinder kunnen leiden:

 • Het heiwerk voor het fundament van de constructie;
 • de aanleg van damwanden of graafwerkzaamheden;
 • het transport van zwaar materieel en vervoersbewegingen op de bouwplaats.

Het verzamelen van data bij o.a. deze voorbeelden, zorgt ervoor dat jij jouw werkzaamheden binnen de grenzen van de vergunning uitvoert. Ook beschermt het omwonenden tegen overlast.

Uiteindelijk wordt een bouwplaats ook weer afgebroken en ondergaat de omgeving een blijvende verandering in de vorm van een bouwkundig object zoals een spoorlijn, een brug of een viaduct. Het gebruik van deze infrastructuur kan blijvende overlast veroorzaken. Met meetdata kunnen we de gevolgen beter in kaart brengen en richting geven aan onderzoek of schadeherstel.

We zijn er trots op dat we jou kunnen voorzien van hoogwaardige meetmiddelen waarmee je deze data snel en betrouwbaar kunt verzamelen en exporteren voor verdere verslaglegging. Denk hierbij aan oplossingen zoals:

 • Grondwaterstandloggers;
 • trillingmeters conform de SBR-a en SBR-b richtlijnen geprogrammeerd;
 • scheurwijdtemonitoring;
 • beheer van zakbakken;
 • flowmeters om het volume van onttrokken grondwater te meten.

Kortom, neem gerust contact met ons op voor advies als je je op of rond de bouwplaats bevindt. We hebben oplossingen voor jou.

Axilog trillingsmeter

De Axilog is bedoeld voor metingen aan gebouwen met als doel de kans op schade te bepalen. De Axilog wordt gebruikt voor metingen volgens de SBR richtlijn “Schade aan gebouwen”.

 • Gemakkelijk in gebruik 
 • Instelbare alarmen
 • Meten op afstand
 • Batterij status en geheugenstatus 
 • Axilog desktop software beschikbaar voor bedrijven die een groot aantal systemen in gebruik hebben.

 

Ellitrack-L Scheurbreedte meter

Dit is een data logger met een interface naar mobiel internet, de gemeten gegevens komen terecht op het portal ElliTrack.nl alwaar de metingen bekeken en gedownload kunnen worden.

 • Aansluiting van max. 2 sensoren
 • De meetpunten in het veld worden bediend vanuit ElliTrack.nl.
 • De metingen kunnen met een instelbaar ritme worden opgeslagen
 • Alarmgrenzen instelbaar, alarmmelding via email of sms 
 • Sensorbereik 25 mm.