Ellitrack platform

De ElliTrack dataloggers meten en registreren waterstand. Het zijn batterijgevoede loggers die de gemeten waterstanden middels mobiel internet naar een portal stuurt. De data wordt ontsloten op het ElliTrack portal

Low energie sensoren die 5 jaar operationeel zijn in het veld op een batterij

In het veld maken we gebruik van energiezuinige sensoren die een opmerkelijke 
operationele levensduur hebben van wel 5 jaar op één enkele batterij. Dit verlaagt niet 
alleen de onderhoudskosten voor het vervangen van batterijen, maar maakt ook langdurige gegevensverzameling op afgelegen of moeilijk bereikbare locaties makkelijker.

4G, LoRa en smallband IoT-technologie

De gegevensoverdracht tussen sensoren en de Ellitrack portal wordt mogelijk gemaakt door 4G en smalband IoT-technologieën, die zorgen voor een efficiënte en betrouwbare communicatie tussen de sensoren en het centrale beheersysteem. Dit maakt naadloze integratie en real-time gegevensoverdracht mogelijk, zelfs in gebieden met beperkte dekking. Bovendien is het systeem ontworpen voor simvrije roaming. Dit betekent dat de sensoren wereldwijd verbinding kunnen maken met verschillende netwerken zonder dat er specifieke providers nodig zijn. Als alternatief kunnen we ook LoRa aanbieden als netwerkmogelijkheid.

Meten waar anderen niet meten

Door Ellitrack te gebruiken in combinatie met één van onze producten, heb je de mogelijkheid om te meten en data te verzamelen op plekken waar anderen niet meten. Onze producten zijn dusdanig ontwikkeld om ook in de meest slechte omstandigheden te blijven presteren

ElliTrack meetpunten

De volgende ElliTrack meetpunten zijn beschikbaar met GPRS modem (gebruikt mobiel internet):

 • ElliTrack-T (meet 1-8 temperaturen)
 • ElliTrack-A (meet CO2, RH en temperatuur)
 • ElliTrack-P (4 pulsteller inputs)
 • ElliTrack-D/D2 (meet grondwaterstand met drukopnemer)
 • ElliTrack-C (schakelt voedingsspanning voor sensoren en meet 2 kanalen)
 • ElliTrack-L (registreert scheurbreedte)

Bij de ElliTrack meetpunten hoort een abonnement voor ElliTrack.nl. Hiermee krijg je toegang tot je meetpunten en kan je instellingen doen en meetgegevens bekijken. 

ElliTrack Platform

Een greep uit de mogelijkheden:

 • instellen registratie interval, zendinterval en zendtijdstip
 • instellen alarmgrenzen en alarmgevoeligheid
 • soort en bestemming van de alarmen instellen
 • instellen offset en schaalfactor per sensor
 • grafiek van de metingen bekijken 
 • metingen exporteren
 • meetpunten combineren in een cluster en de gecombineerde grafieken bekijken.

Het beheren van je meetpunten

Je kunt locaties instellen voor je meetpunten en grafieken bekijken om trends te volgen. Ook kun je gebruikers aanmaken met diverse niveaus van toegangsrechten, zodat elk teamlid precies de juiste mogelijkheden heeft. Verder heb je de controle over welke mobiele internetproviders worden gebruikt of geblokkeerd voor je meetapparatuur. Bovendien kan je de batterijstatus controleren en de berichten van je meetpunten te bekijken.

Er zijn al vele duizenden meetpunten voor allerlei toepassingen actief. Interesse in een demo? Neem contact met ons op via onderstaand formulier, of bel naar 071-5415514.