Waterkwaliteit

Naast het meten van waterniveau wordt het steeds belangrijker om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater op het gewenste niveau te houden of te brengen. Ook hier is het beheer afgestemd op de wetgeving vanuit de overheid en wordt de kwaliteit afgestemd op de omgeving, zoals: Landbouw, natuur of woonomgeving.

Vanuit de overheid zijn verschillende organen betrokken bij het schoonhouden van water, zoals waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Het idee is om ons water, grondwater, maar ook meren, rivieren, beken en kanalen goed te blijven beheren.

Wij ondersteunen waterbeheerders en hydrologen bij het zorgen voor schoon water of het reinigen ervan. Daarbij helpen wij natuurlijk ook bij het voorkomen van overlast door te veel of te weinig water. Wij leveren diverse meetmiddelen die jou daarbij helpen, denk aan de volgende parameters:

  • Zuurgraad;
  • geleiding;
  • opgeloste stoffen/zuurstof;
  • troebelheid.

Met onze universele logger kun jij zelfs jouw eigen sensoren inzetten om het waterbeheer te optimaliseren.

Zoet grondwater van goede kwaliteit is beperkt beschikbaar. Vanuit onze missie en visie ondersteunen wij verschillende partijen, zoals drinkwaterbedrijven, industrie en landbouw, die water gebruiken. Samen zorgen we ervoor dat er voldoende beschikbaar blijft. Een hulp daarbij is de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van watersystemen:

  • Optimaliseren van grondwater en oppervlaktewater;
  • Verminderen en voorkomen van vervuiling van waterlichamen;
  • Bevorderen van duurzaam watergebruik;
  • Tegengaan van negatieve effecten van overstromingen en droogte.

Neem gerust contact met ons op, wij helpen je op weg.