Riooloverstort

In onze omgeving is alles met elkaar verbonden, vooral het oppervlaktewater staat direct in verbinding met het grondwater. Vroeger werd oppervlaktewater vaak als riool gebruikt, maar in de loop der jaren hebben we dat weten te scheiden.

Toch bestaat er nog steeds kans dat riool- of afvalwater met elkaar in contact komt, vooral bij zware hoosbuien wanneer rioleringen overstromen en vervuild afvalwater in het oppervlaktewater en het milieu terechtkomt. Naar schatting zijn er in Nederland meer dan 15.000 van deze overstortstelsels aanwezig, die verdund afvalwater direct in omloop brengen zonder eerst te worden gezuiverd.

Het monitoren van rioolstelsels en overstorten is een belangrijk onderdeel van effectief rioolbeheer. Door te meten creëer je een belangrijk hulpmiddel en is er een meetverplichting opgenomen in de vergunning:

  1. Door monitoring vergroot jij het inzicht in de werking van het rioolstelsel;
  2. Jij kunt effectieve maatregelen nemen om knelpunten op te lossen;
  3. Afwijkingen in het functioneren kunnen snel worden opgespoord.

Wij zijn slechts een klein onderdeel van een keten waarin overheden en andere belanghebbenden zijn opgenomen, maar onze meetmiddelen kunnen belangrijke informatie verzamelen om jouw overstortregistratie op te stellen, zoals:

  • Grondwaterstanden;
  • waterkwaliteit;
  • niveau- en flowdata.

Neem gerust contact met ons op voor verdere uitleg. We staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden.