Monitoring via Internet

Het beheer van jouw meetpunten is heel eenvoudig met ons sensormanagement- systeem. Onze systemen leveren data die jij wilt gebruiken bij jouw rapportages en digitale dashboards om het beheer mee af te stemmen, maar de koppeling van 2 datasystemen kan heel complex en moeilijk zijn.

Met ElliTrack krijg jij een krachtige, robuuste tool in handen die het mogelijk maakt om met de sensoren in het veld te verbinden en data vanuit het veld binnen te halen. Ons portaal, ElliTrack.nl, verzorgt het datatransport vanuit de locatie van het meetpunt naar het sensormanagementsysteem. Het biedt jou de functionaliteit om de metingen goed en juist uit te voeren. Een greep uit de mogelijkheden met betrekking tot de metingen is:

 • Het op afstand programmeren/aanpassen van registratie-interval, zendinterval en zendtijdstip;
 • monitoren van overschrijdingen door het instellen van alarmeringen;
 • het aanpassen van de offset en instellen van schaalfactor;
 • bekijken van meetreeksen in grafiekvorm en per datapunt;
 • exporteren van metingen via FTP of mailserver;
 • combineren van meetpunten in een cluster en bekijken van de gecombineerde grafieken.

Het aantal meetpunten kan flink oplopen en om dit alles overzichtelijk te houden, hebben alle loggers een eigen serienummer. Het serienummer wordt gebruikt om de loggers digitaal te herkennen en kunnen zo gekoppeld worden zodat de meetpunten beheerd kunnen worden. Het portaal biedt jou mogelijkheden voor een optimaal beheer door:

 • Het toewijzen van een serienummer aan een meetpunt en omschrijving;
 • gebruikersbeheer waarbij meerdere niveaus van informatie gedeeld kunnen worden;
 • keuzevrijheid voor providers;
 • controleren van batterij en goede werking;
 • bekijken van berichten van de meetpunten.

Er zijn al vele duizenden meetpunten voor allerlei toepassingen actief. Neem gerust contact met ons op voor de gegevens van ons demo-account op www.ElliTrack.nl, dan kun je zelf zien wat de mogelijkheden zijn.